Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Huurvoorwaarden

Specificaties huren:

 • Huurperiode: minimaal 1 jaar;

 • Servicekosten: € 25,- per maand;

 • Waarborgsom: één maand kale huur, hier wordt geen rente over vergoed;

 • Eenmalige administratiekosten à €75,-;

 • De eerste maand huur, eventuele bijkomende kosten, de administratiekosten en de waarborgsom dienen voor oplevering van de woning te zijn voldaan.

Toewijzingscriteria

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning worden door de verhuurder een aantal toewijzingscriteria gehanteerd:
 • Inkomensnorm: bruto maandinkomen minimaal €4.000,-

 • Bij tweeverdieners wordt het tweede inkomen voor de helft meegerekend.

Toewijzing

De definitieve beoordeling van de huurkandidaten vindt plaats via een zogenaamde 'credit check'. Daarvoor moeten wij een aantal van je persoonlijke gegevens, zoals een geldige legitimatie, maandelijkse inkomsten en de huidige woonsituatie kunnen inzien.

Voldoet de woning aan je woonwensen en wil je deze woning graag huren? Vul dan de inschrijvingslijst in je account volledig in, upload de gevraagde bestanden en ons verhuurteam zal je inschrijving beoordelen.

Documenten:
 • Volledig ingevuld inschrijfformulier (downloaden) ;

 • Volledig ingevulde en ondertekende verklaring van verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker (downloaden) ;

 • Kopie identiteitsbewijs van huurder(s);

 • Recente salarisstrook;

 • Werkgeversverklaring;

 • Indien van toepassing: verklaring van de uitkeringsinstantie;

 • Indien geen salarisstrook aanwezig: het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Ben je zelfstandig ondernemer? Dan gelden de volgende aanvullende eisen (situatie wordt individueel beoordeeld):
 • Waarborgsom van 3 tot 6 maanden;

 • Recent KvK uittreksel;

 • Winst- en verliesrekening / balans door een erkend accountant gewaarmerkt.

Definitieve toewijzing van een woning vindt plaats op basis van een volledig dossier met alle documenten. Vanzelfsprekend wordt de door jou verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld.

Voldoe je niet direct aan de eisen of twijfel je over je situatie? Dan kan ons verhuurteam jouw persoonlijke situatie beoordelen.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Bekijk het aanbod en schrijf je in voor je favoriete bouwnummers!

Bekijk aanbod